Ministerieel besluit van 6 september 2021 houdende overdracht van de macht om over te gaan tot het opvorderen van personen en zaken tijdens interventies in het kader van de opdrachten van civiele veiligheid.

Fire brigade
Civil protection
Requisition
Koninklijk besluit
1 pagina