Hoe komt een Standaard Operationele Procedure tot stand?

Het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) staat in voor het verzamelen, verwerken, ontwikkelen en verspreiden van knowhow en expertise over en ten voordele van de civiele veiligheid. Het uitwerken van Standaard Operationele Procedures (SOP) maakt deel van uit van deze opdracht.

Een Standaard Operationele Procedure is een procedure die beschrijft hoe tussen te komen bij een bepaald incident om het risico voor betrokkenen en hulpverleners zoveel mogelijk te beperken. Elk incident is echter anders, afhankelijk van de omgeving en omstandigheden. SOP’s moeten dus beschouwd worden als een best practice waarvan bevelvoerders kunnen afwijken na inschatting en evaluatie van elk incident.

Een SOP komt in verschillende fasen tot stand:

1.    Ontwikkeling

De bestaande Standaard Operationele Procedures zijn uitgewerkt door brandweerexperten die werken voor het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid. Deze brandweerexperten fungeren als piloot en stellen in dat kader een actieplan op, stellen een werkgroep van minimum zes experten rond dat thema samen en ontwikkelen in samenwerking en consensus met deze werkgroep bepaalde SOP’s.

2.    Testfase

Na voorlopige goedkeuring van een Standaard Operationele Procedure door de Validatiecommissie, komt deze in een testfase. Het belangrijkste is dat een SOP immers overeenstemt met de realiteit van het terrein, dat het voldoet aan de meest recente interventietechnieken en voldoende flexibel is voor de toepassing ervan in een zowel landelijke als stedelijke omgeving en dit in het hele land.
Na publicatie van een SOP op deze website wordt deze dan ook uitgetest door de verschillende hulpverleningszones in België. Het uittesten en evalueren van een SOP in een realistische situatie door minstens twee hulpverleningszones is daarbij het absolute minimum. Zij kunnen op basis van hun bevindingen opmerkingen doorgeven aan het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid waarna de piloot van het project de SOP kan bijsturen met behulp van zijn werkgroep.

3.    Best practice

Na een testfase in minstens twee hulpverleningszones kan een Standaard Operationele Procedure “definitief” gevalideerd worden door de Validatiecommissie en wordt deze vanaf dan als best practice aanzien. Hulpverleningszones kunnen hier gebruik van maken als zij dit wensen. SOP’s zijn echter geen wetgeving en moeten dus niet verplicht toegepast worden.
Als na verwerving van nieuwe inzichten in de materie of evoluties in het vakgebied blijkt dat de SOP na de testfase nog verbeterd kan worden, kan dit uiteraard ook door contact op te nemen met het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid.

4.    Opleiding, training en oefening

Van zodra een Standaard Operationele Procedure best practice wordt, kunnen hier opleidingen en oefenkaarten aan gekoppeld worden om hulpverleners nog beter voor te bereiden op bepaalde interventies. Indien nodig kan ook het nodige, gespecialiseerde materieel aangekocht worden om bepaalde interventies tot een goed einde te kunnen brengen. 

Contact opnemen met het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid

Je kan contact opnemen met het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid via het contactformulier . Duid als onderwerp “standaard operationele procedures” aan:

  • voor opmerkingen over gepubliceerde Standaard Operationele Procedures.
  • om zelf de ontwikkeling van een bepaalde SOP voor te stellen.

Elke constructieve opmerking om onze SOP’s te verbeteren, zal onderzocht worden en in de nieuwe versie opgenomen worden.