Noodcentrales 112 zoeken hulp van burgers

Noodcentrale 112
Informatiecampagne
Op 10 december 2018 houdt de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken zijn eerste stakeholderparticipatiemoment. Tijdens deze bijeenkomst gaat Binnenlandse Zaken voor zijn noodcentrales 112 op zoek naar meer duidelijkheid en eenduidigheid over wanneer iets echt dringend is en wanneer niet. Dit doen ze samen met burgers, operatoren uit de noodcentrales, de hulpdiensten en andere overheidsorganisaties.

Erwin Hertens, Directeur 112: “Meer dan een vierde van de oproepen naar 112 zijn geen echte noodoproepen en betekenen extra wachttijd voor mensen die écht dringend hulp nodig hebben van brandweer of ambulance. De ultieme doelstelling van dit project is dat mensen zelf beter een triage zullen kunnen maken van waarvoor je 112 belt en waarvoor je op zoek gaat naar een alternatief.”

Samen levensreddende keuzes maken: wanneer bel je 112, waarvoor bel je niet en wat zijn de alternatieven.

Om het stakeholderparticipatieproject voor de noodcentrales 112 optimaal voor te bereiden, zijn er twee online brainstorms georganiseerd, een met burgers en een met operatoren. De resultaten van deze brainstorms waarin gepeild werd naar respectievelijk waarvoor burgers 112 bellen en waarvoor burgers zelf meteen 112 willen kunnen bereiken, worden nu samengelegd. Het sluitstuk is het fysiek stakeholderparticipatiemoment op 10 december, waarin alle stakeholders samengebracht worden. Zij gaan samen op zoek naar een gedragen definitie, vuistregels of een ander eindproduct waaruit burgers duidelijk kunnen opmaken waarvoor ze naar 112 mogen bellen voor brandweer en/of ambulance en waarvoor niet. De eindresultaten zullen onder andere dienen als basis voor informatiecampagnes of projecten zoals een nationaal e-loket of het nummer voor niet-dringende brandweerinterventies 1722.

Help de noodcentrales 112

Wil jij de noodcentrales 112 helpen bij dit project door deel te nemen aan het fysiek participatiemoment op 10 december 2018 van 16u tot 20u in Brussel, stel je dan nog deze week kandidaat via www.112.be .