Nieuws

Euro NCAP
Op 17 juni 2020 lanceert Euro NCAP, de Europese organisatie die instaat voor de crashtests van nieuwe wagens, een database met Rescue Sheets van elke personenwagen die rondrijdt. Elke hulpverlener in de hele wereld zal deze database kunnen raadplegen, en dus bij een ongeval via tablet of zelfs smartphone onmiddellijk de Rescue Sheet kunnen bekijken van de betrokken wagen, en zo alle nuttige informatie over de betrokken wagen te raadplegen (waar zit de batterij, waar lopen de leidingen, waar zit mogelijks gevaar, ...). Op deze manier kunnen de hulpdiensten veel gerichter en dus sneller te werk gaan bij een ongeval.
app 112 BE: de app die levens redt
Vandaag lanceren we vier filmpjes om de app “112 BE” bekend te maken bij iedereen die de app nog niet kent. De app bestaat drie jaar en is sindsdien al meer dan 930.000 keer gedownload.
Inspectiebezoek
De Algemene Directie Civiele Veiligheid heeft een specifieke FAQ (Frequently Asked Questions) opgesteld om de hulpverleningszones te ondersteunen in hun organisatie. Deze bevat antwoorden op vragen en aanbevelingen over de impact van de pandemie op hun organisatie en het personeel van de hulpverleningszones. De FAQ is beschikbaar op de website van Civiele Bescherming en wordt regelmatig bijgewerkt naar aanleiding van vragen van de hulpverleningszones.
Om de COVID-19-pandemie te bestrijden, blijven de eenheden van de Civiele Bescherming onder andere persoonlijke beschermingsmiddelen (mondmaskers, beschermjassen, enz.) vervoeren, deelnemen aan coördinatievergaderingen en alcoholgel verdelen bij de hulpdiensten, de politiediensten, de gevangenissen en de douane. Haar experten interveniëren sinds twee weken ook in de rust- en verzorgingstehuizen (RVT) om er adviezen te verstrekken met als doel de verspreiding van het coronavirus in te perken, "cohorteringen" uit te voeren en te ontsmetten. De Civiele Bescherming is daarom echter niet gestopt met het uitvoeren van andere interventies.
Tot nu toe was er geen dekking voor beroepsziekten voorzien voor de vrijwillige leden van de hulpverleningszones. Ten gevolge van de risico’s van de coronacrisis en de erkenning van Covid-19 als beroepsziekte door Fedris voor de (beroeps)ambulanciers, heeft de Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem erop aangedrongen om ook de dekking voor de vrijwilligers te regelen. Tijdens de Ministerraad van 25 april 2020 heeft de federale regering besloten om hen op dezelfde manier te behandelen als hun beroepscollega’s. Deze regeling zal gelden voor de vrijwillige brandweerlieden en de vrijwillige ambulanciers van de hulpverleningszones.
pagina brandweer van onze website
De pagina ‘Hervorming‘ heeft plaats gemaakt voor de twee nieuwe pagina's ‘Zonewerking‘ en ‘Over het personeel‘. Je vindt er alle bijgewerkte informatie over de organisatie van de 34 hulpverleningszones en het administratief en geldelijk statuut van het operationeel personeel van deze zones. Aangezien de dienst Brandpreventie sinds kort onder de Algemene Directie Civiele Veiligheid valt, werd er een nieuwe pagina over ’Brandpreventie’ aangemaakt.
De Civiele Bescherming heeft afgelopen een eerste levering handgel
De Civiele bescherming ondersteunt de strijd tegen het coronavirus (COVID-19) via verschillende missies, zoals het transport van persoonlijke beschermingsmiddelen, het produceren van desinfecterende handgel voor de hulpdiensten en het bieden van logistieke ondersteuning aan de pre-triagecentra van de ziekenhuizen.
Het jaarverslag 2019 van de Astrid-veiligheidscommissie is beschikbaar.
ANPI
ANPI organiseert op 18/03/20 een studievoormiddag met het thema: "Brandbeveiliging in appartementsgebouwen".
Internationale Vrouwendag
Ze zijn operator in een 112-noodcentrale, oefenen het beroep van brandweervrouw uit of werken in een eenheid van de Civiele Bescherming. Allemaal dragen ze actief bij aan de goede werking van de hulpverleningsketen om mensen in gevaar te kunnen helpen. Met veel enthousiasme hebben ze met ons over hun beroep gesproken. Zonder blabla en op scherpzinnig wijze hadden ze het over hun herinneringen, hun gedachten en andere belevingen: luchtig of aangrijpend, ernstig of humoristisch, pragmatisch of idealistisch. Kortom, heel uiteenlopende verhalen waarin ze een tipje van de sluier oplichten over hun beroepen bij de Civiele Veiligheid.

Paginas

Abonneren op Nieuws