Koninklijk besluit van 6 december 2020 tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp bij gebrek aan een overeenkomst

Brandweer
Snelste adequate hulp
Facturering

Vervangt het Koninklijk Besluit van 29 juni 2018 tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp.

29.12.2020
Koninklijk besluit
2 pagina's