Persberichten

Noodcentrale 112
Het nummer 1722 voor niet-dringende oproepen naar de brandweer wordt vandaag opnieuw geactiveerd naar aanleiding van het noodweer dat wordt voorspeld door het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) van België. Het nummer wordt geactiveerd wanneer er een zware storm of onweer is aangekondigd zodat het noodnummer 112 voorrang kan geven aan oproepen van mensen wier leven mogelijk in gevaar is. In de loop van 2020 zal de FOD Binnenlandse Zaken het nummer 1722 permanent gebruiken voor niet-dringende oproepen naar de brandweer. Er zal ook een nationaal e-loket worden opgericht om deze niet-...
Civiele Bescherming
Tussen 28 mei en 1 juni neemt de Civiele Bescherming deel aan een grootschalige internationale oefening (CASCADE 2019) in Portugal. Tijdens deze oefening worden een reeks grootschalige rampenscenario’s gesimuleerd, gaande van grote overstromingen tot gevaarlijke chemische accidenten. Deze oefening vormt voor de Belgische Civiele Bescherming een uitstekende gelegenheid om een aantal van haar hooggespecialiseerde capaciteiten te testen en te integreren in een Europees kader. Gezien de complexiteit van het scenario is geopteerd om aan deze oefening deel te nemen met enerzijds een capaciteit van...
Noodcentrale 112
Op maandag 11 februari 2019, Europese Dag van het noodnummer 112, zal Manneken Pis gekleed zijn in de kleuren van het noodnummer 112 en omringd worden door foto's van Europese operatoren op initiatief van de European Emergency Number Association (EENA). Op deze dag zullen de mannen en vrouwen die dagelijks mensenlevens redden, in de schijnwerpers staan en gevierd worden. De operatoren van het noodnummer 112 zijn de eerste schakel van de hulpverlening: zij beantwoorden de oproepen van mensen in nood en stellen alles in het werk om hen zo snel mogelijk de nodige hulp te sturen. Het noodnummer...
Noodcentrale 112
Op 10 december 2018 houdt de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken zijn eerste stakeholderparticipatiemoment. Tijdens deze bijeenkomst gaat Binnenlandse Zaken voor zijn noodcentrales 112 op zoek naar meer duidelijkheid en eenduidigheid over wanneer iets echt dringend is en wanneer niet. Dit doen ze samen met burgers, operatoren uit de noodcentrales, de hulpdiensten en andere overheidsorganisaties. Erwin Hertens, Directeur 112: “ Meer dan een vierde van de oproepen naar 112 zijn geen echte noodoproepen en betekenen extra wachttijd voor mensen die écht dringend hulp nodig hebben van...
Civiele Bescherming
Van 21 tot 27 oktober zal de Civiele Bescherming deelnemen aan een grootschalige internationale oefening (RIWATEREX) in Spanje met een scenario die verspreide overstromingen in Madrid simuleert. Deze oefening is de gelegenheid om haar module "Flood Rescue Using Boats" (FRUB) voor te bereiden met het oog op de certificering ervan door de Europese overheden in 2019. De module ‘FRUB’ maakt de uitvoering van opsporings- en reddingsoperaties met boten mogelijk in geval van zware overstromingen, evenals de bevoorrading van de overstroomde gebieden met levensnoodzakelijke producten. Om het hoofd te...
Noodcentrale 112
BRUSSEL, 28/09/2018 - Vanaf 1 oktober 2018 wordt voor de noodnummers een keuzemenu ingevoerd in de provincies Namen en West-Vlaanderen. Iemand die hulp nodig heeft zal het nummer van de hulpdienst die hij nodig heeft niet meer hoeven te onthouden. Dit menu zal dezelfde keuze mogelijk maken, ongeacht het feit of er naar 112 of 101 gebeld wordt (of zelfs naar 100 hoewel dit nummer al lang niet meer gepromoot wordt en vervangen werd door het nummer 112): de brandweer, de ambulance of de politie. Zodra de keuze gemaakt is zal de beller rechtstreeks met de juiste noodcentrale doorverbonden worden...
Noodcentrale 112
Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) geeft voor vanavond en vannacht een waarschuwing code geel uit. De FOD Binnenlandse Zaken zal daarom in de loop van de vroege avond het nummer 1722 activeren. Belangrijk is om nogmaals te vermelden dat het nummer 1722 geen noodnummer is. Enkel de nummers 112 (brandweer, ambulance) en 101 (politie) zijn noodnummers. Het activeren van het nummer 1722 gebeurt preventief bij een aankondiging van storm of onweer maar houdt geen waardeoordeel in m.b.t. de ernst van de waarschuwing of de eventuele schade die deze zou kunnen veroorzaken. Het is...
Noodcentrale 112
Civiele Bescherming
Brandweer
Brussel, 16/07/2018 – De Civiele Bescherming investeert meer dan 3 miljoen euro in middelen ter bestrijding van de chemische, bacteriologische, radiologische en nucleaire risico's (CBRN). De brandweer rekruteert meer dan 600 nieuwe personeelsleden. En de hulpdiensten zijn ook bereikbaar via de App 112 BE. De Civiele Veiligheid intervenieert op drie complementaire niveaus. Als eerste schakel in de hulpverleningsketen beheren de noodcentrales de oproepen naar het nummer 112. Vervolgens is de brandweer belast met de dringende opdrachten op lokaal niveau en intervenieert de Civiele Bescherming...
Noodcentrale 112
Brussel, 24-05-2018 – Het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies is vrijdagmiddag 25/05/2018 gedeactiveerd. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies van dinsdag 22 mei 12:00 tot vrijdagmiddag 25/05 geactiveerd zodat het noodnummer 112 tijdens het onweer van de voorbije dagen niet overbelast zou geraken en mensen die in levensgevaar verkeren niet nodeloos moeten wachten wanneer ze 112 bellen. De noodcentrales hebben tussen de activering dinsdagmiddag 22/05 en vrijdagochtend 25/05 om 8:00 in totaal 3171...
Noodcentrale 112
Brussel, 24-05-2018 – het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) heeft voor vandaag opnieuw code oranje afgekondigd voor onweer. Het nummer voor niet-dringende brandweerinterventies 1722 blijft daarom tot minstens vrijdagmiddag 25/05/2018 actief. Afhankelijk van de voorspellingen van het KMI kan het nummer mogelijk nog langer actief blijven. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken vraagt om voor niet-dringende brandweerinterventies het nummer 1722 te bellen en enkel het noodnummer 112 te bellen als er iemand in (levens)gevaar is. De noodcentrales hebben tussen de activering...

Paginas

Abonneren op Persberichten