Koninklijk besluit van 20 oktober 1975 houdende organisatie van de inspectie van de brandweerdiensten van de gemeenten, de agglomeraties en de federaties van gemeenten.

Brandweer
Basiswet

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 10.04.1995 – Pbl. 28.04.1995
10.04.1995
Koninklijk besluit
1 pagina