Ministeriële omzendbrief van 26 maart 2015 betreffende het federaal geschiktheidsattest voor de toekomstige operationele personeelsleden van de hulpverleningszones.

Brandweer
Personeel
Administratief statuut
16.04.2015
Ministeriële omzendbrief
9 pagina's