Werken bij de Civiele Bescherming

Binnen de Civiele Bescherming kan je werken als beroeps- of vrijwillig personeelslid. Als beroepspersoneelslid werk je als hoofdberoep voor de Civiele Bescherming en krijg je elke maand een vast loon en een premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties in functie van je effectieve prestaties. Als vrijwilliger werk je voor de Civiele Bescherming naast je hoofdberoep en word je betaald in functie van het aantal opdrachten waaraan je hebt deelgenomen.
 

Zoals het brandweerpersoneel wordt het beroeps- en vrijwillig personeel van de Civiele Bescherming ook ingedeeld in drie kaders : het basiskader, het middenkader en het hoger kader. Elk kader bestaat uit een aantal graden. Het kader en de graad waarin je wordt aangeworven, hangt af van je diploma :voor de aanwerving in de graad van sappeur (basiskader) is geen diploma nodig, voor de graad van sergeant (middenkader) heb je een diploma niveau B nodig (dit is een bachelordiploma) en voor de graad van kapitein (hoger kader) een diploma niveau A (dit is een masterdiploma). 

De aanwervingsprocedure bestaat uit twee stappen en is dezelfde voor beroeps- en vrijwillig personeel.

1.    Behaal je federaal geschiktheidsattest (FGA)

Voordat je kan solliciteren bij de Civiele Bescherming moet je eerst het federaal geschiktheidsattest (FGA) behalen voor het basis-, midden-  of hoger kader, afhankelijk van je diploma (zie hierboven). Het FGA behaal je in een brandweerschool wanneer je slaagt voor drie proeven :

  • een competentietest,
  • een handvaardigheidstest en
  • een reeks lichamelijke geschiktheidsproeven.

Meer informatie over de voorwaarden waaraan je moet voldoen om deel te nemen aan de proeven en de inhoud ervan, vind je op deze website. Je kan je er ook meteen inschrijven voor de proeven.

Ben je al beroeps- of vrijwillig personeelslid bij de Civiele Bescherming of bij de brandweer? Dan  ben je vrijgesteld van het FGA en kan je onmiddellijk solliciteren. 
Heb je al een FGA voor het basiskader en wil je solliciteren voor een functie in het middenkader of het hoger kader, dan moet je enkel nog de competentietest van dat kader afleggen.
 

2.    Solliciteer bij de Civiele Bescherming

Als je je FGA hebt behaald, kan je solliciteren bij de Civiele Bescherming.  De vacatures worden bekend gemaakt op deze website en op de website van werkenvoor.be. Schrijf je in op de nieuwsbrief van werkenvoor.be en raadpleeg regelmatig onze website zodat je niets mist!
Wanneer je je kandidaat hebt gesteld via de website van werkenvoor.be, word je uitgenodigd voor drie aanwervingsproeven : 

  • Een computergestuurde cognitieve proef waarin je je technische en/of abstracte rendeervaardigheden worden getest. 
  • Een lichamelijke proef die bestaat uit een claustrofobie- en oriëntatietest. Al kruipend zoek je je weg in een labyrint van 1 meter hoog. Je legt de proef af met een blinddoek en een filtermasker. Om te slagen moet je binnen de 10 minuten het labyrint verlaten hebben.
  • Een gesprek waarin gepeild wordt naar je motivatie, je inzetbaarheid en je overeenstemming met de functiebeschrijving en met de eenheid.
  • Je moet voor elke proef slagen om de volgende te kunnen afleggen.