Koninklijk besluit van 26 januari 2018 betreffende de overgang van het operationeel personeel van de hulpverleningszones van het brandweerpersoneel naar het ambulancepersoneel en vice versa.

Brandweer
Ambulanciers
Personeel

Erratum B.S. 08.02.2024

Geïntegreerde wijziging:

08.03.2024
Koninklijk besluit
8 pagina's