Koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp

Brandweer
Snelste adequate hulp
Facturering

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 21.12.2018 - Pbl. 14.01.2019
14/01/2019
Koninklijk besluit
1 pagina