Ministerieel besluit van 21 februari 2018 tot bepaling van het maximale bedrag, uitgedrukt in percentage, van de federale basisdotatie voor elke hulpverleningszone.

Brandweer
Financiering

Geïntegreerde wijzigingen:

  • M.B. van 25.01.2019 - Pbl. 05.02.2019
05.02.2019
Ministerieel besluit
3 pagina's