België levert onverminderd steun aan Oekraïne: Nieuwe zending van noodhulpgoederen

noodhulphulpgoederen naar Oekraïne
Internationale missies
Brandweer
Civiele Bescherming
Interventie

Op maandag 11 juli keurde de regering een nieuwe B-FAST* zending van noodhulp-hulpgoederen naar Oekraïne goed. Het betreft 11 vrachtwagens met medisch materieel en medicatie ter waarde van 803.480,43 EUR. Ook na bijna 5 maanden oorlog blijft het belangrijk om Oekraïne en haar bevolking te ondersteunen. België en Europa tonen duidelijk het engagement om dit blijvend te doen.

Momenteel loopt nog steeds de grootste noodhulpoperatie uit de recente Europese geschiedenis. Vanuit heel Europa werden tot nu toe reeds voor 45 000 ton (of bijna 1200 vrachtwagens) noodhulpgoederen aan Oekraïne geleverd. Het organiseren van het transport uit zoveel verschillende landen van zo’n enorme hoeveelheden naar een land in oorlog is een hele uitdaging. Om dit logistiek zo efficiënt mogelijk te organiseren en ervoor te zorgen dat de juiste hulp op de juiste plaats geraakt, is een nauwe samenwerking tussen de Europese landen en een goede afstemming met Oekraïne cruciaal. Daarom zorgt de minister van Binnenlandse Zaken ervoor dat de Belgische noodhulp systematisch geïntegreerd wordt binnen het Civiele Beschermingsmechanisme van de Europese Unie (UCPM). Zo zal de Algemene Directie Civiele Veiligheid ook deze noodhulp aanbieden via het UCPM. Door gebruik te maken van dit Europees centraal aanspreekpunt voor alle hulpvragen en aanbiedingen, wordt verzekerd dat de hulp effectief beantwoordt aan de noden van het land en vergemakkelijken we het contact met en het beslissingsproces voor onze Oekraïense collega’s. Om de goederen op hun bestemming te krijgen zal de Algemene Directie Civiele Veiligheid vervolgens met Polen, Slovakije en Roemenië bekijken van welke Europese logistieke hub we gebruik kunnen maken om de noodhulp af te zetten. In deze Europese logistieke hubs aan de grens met Oekraïne komen alle Europese noodhulpgoederen samen en worden van daaruit doorgestuurd naar Oekraïne. Omdat Europese solidariteit een kernwaarde is voor de Europese Unie financiert de Europese Commissie het transport van de hulpgoederen naar de Europese hubs. Ook de aanvraag van deze Europese financiering gebeurt door de Algemene Directie Civiele Veiligheid.

Door ervoor te zorgen dat de Belgische hulp verloopt via het UCPM, verzekert de minister dat deze hulp zo efficiënt mogelijk verloopt, aan een lage kostprijs, met een zo groot mogelijke meerwaarde voor de bevolking en een lage last voor Oekraïne.

De hulp die vandaag goedgekeurd werd, komt bovenop de meer dan 30 noodhulp transporten die België reeds naar Oekraïne en de buurlanden gestuurd heeft. De inhoud van de transporten varieert van shelter-materiaal (bijv. tenten, veldbedden, slaapzakken...) tot voedsel, stroomvoorzieningsartikelen (bijv. generatoren), beschermingsmiddelen (bijv. FFP2-maskers, brandbestrijdingsmiddelen...), hygiëneartikelen en medicijnen.

Om in te spelen op de brede waaier aan gevraagde assistentie werden ook al specifieke samenwerkingen opgezet met nieuwe partners, zoals Fluxys, Elia, Netwerk Brandweer en verschillende privébedrijven. Deze samenwerkingen zijn vruchtbaar gebleken en hebben geleid tot de schenking van specifieke brandbestrijdingsmiddelen en -voertuigen, apparatuur voor energie-infrastructuur en hulp bij voedsel en sanitaire voorzieningen. Bij elkaar opgeteld stuurde België al bijna € 10.000.000 aan hulpgoederen naar Oekraïne en de buurlanden.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden is opgetogen over de internationale samenwerking: “De Oekraïense bevolking is voor levensnoodzakelijke producten grotendeels afhankelijk van buitenlandse noodhulp. We moeten dus solidair blijven, we moeten er ook voor zorgen dat de noodhulp op de juiste plaats terecht komt. Het werk dat de FOD Binnenlandse Zaken verricht in het kader van het Europees samenwerkingsverband is dan ook van essentieel belang. De FOD zorgt ervoor dat de leveringen van de noodhulpgoederen zo efficiënt mogelijk verloopt, aan een correcte kostprijs, met een maximale meerwaarde voor de bevolking en een lage belasting voor de lokale autoriteiten”.

 

 

*  De interdepartementale structuur B-FAST bestaat uit het kabinet van de Eerste Minister, van de FODs Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Volksgezondheid en Leefmilieu, Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, FOD BOSA en van het Ministerie van Defensie.

 

 

steven.vermeulen@ibz.fgov.be