Persberichten

Brandweer
Op 22 mei 2017 sluit de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken zich aan bij ANPI om de 50ste verjaardag van de brand in de Innovation te herdenken. Dit drama heeft geleid tot de eerste organisatie van de brandweerdiensten, tot de opstelling van nieuwe brandbeschermingsnormen, tot de eenwording van de Brusselse brandweer en tot de creatie van ANPI (Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding). Op 22 mei 1967 verwoestte een dramatische brand de grote winkel « Innovation » in Brussel. Het is de dodelijkste brand die België gekend heeft. In de jaren na de ramp wijzigden grote...
Internationale missies
Civiele Bescherming
Van 4 tot 7 mei 2017 nemen 20 specialisten van de Civiele Bescherming deel aan een grootschalige internationale oefening in Laubegg in Oostenrijk. De Europese overheden zullen hun capaciteiten om in het buitenland te interveniëren bij overstromingen evalueren om de Belgische module “High Capacity Pumping” (HCP) op te nemen in het Europees mechanisme voor civiele bescherming. De module High Capacity Pumping zal door België ingezet worden in de Europese noodinterventiecapaciteiten. België komt zo tegemoet aan de vraag van de Europese Commissie om de middelen voor de bestrijding van...
Internationale missies
Brandweer
Civiele Bescherming
Brussel, 24 april 2017 – Een team van Belgische experts neemt van 24 tot 27 april deel aan een internationale oefening in Zweden. Het doel? De certificering behalen van de capaciteiten van het laboratorium B-LiFE om te interveniëren in het buitenland bij een biologische dreiging. Het team, dat ondersteund wordt door B-FAST, bestaat uit 19 experts van de Civiele Bescherming, Defensie, Volksgezondheid en het Centre de Technologies Moléculaires Appliquées (CTMA) van de UCL. Na ongeziene overstromingen begint zich een ziekte te verspreiden in het zuiden van Zweden. Terwijl de infectiebron nog...
Noodcentrale 112
Tussen 18 april en 18 mei 2017 gaat de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken met de “Federal Truck” op tournée door België. Het thema is de 112 kids-campagne, waarbij kinderen leren hoe ze levens kunnen redden door 112 te bellen. De leerlingen van negen lagere scholen zullen na het bezoek het noodnummer 112 alvast niet meer vergeten en nog beter weten wat je moet zeggen als je een noodnummer belt. De Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft de 112 kidscampagne vorig jaar gelanceerd. In samenwerking met de Ministers van Onderwijs is er intussen een lessenpakket naar alle lagere...
Civiele Bescherming
Het Belgische B-FAST-team (Belgian First Aid & Support) neemt deel aan de Europese oefening “EU Richter” met zijn module Medium USAR (Urban Search And Rescue) van 22 tot 26 maart 2017. Deze oefening, die gefinancierd wordt door Frankrijk en de Europese Unie, maakt het mogelijk om de Europese en lokale actoren van de Civiele Veiligheid te trainen om samen het hoofd te bieden aan de gevolgen van een aardbeving en een tsunami van grote omvang. Meer dan 1000 deelnemers Volgens het scenario zal zich op dinsdag 21 maart 2017 een zware aardbeving met een magnitude van 8,5 voordoen in het...
Brandweer
Vorige week heeft het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) samen met de Nationale Politieacademie (ANPA) een pilootopleiding voor 12 brandweermannen en 2 officieren van Brandweer Brussel georganiseerd. Zij zullen het eerste “Casualty Extraction Team” (CET) van België worden. De inspiratie voor de oprichting van deze teams komt uit Londen en Frankrijk, waar er al gelijkaardige teams opgeleid zijn. Casualty Extraction Teams (CET) zullen ingezet worden tijdens aanslagen om op een veilige, maar snellere manier slachtoffers te evacueren en zo de overlevingskansen te vergroten. Het...
Noodcentrale 112
11 februari of “11/2” is de Europese 112-dag. Dit jaar staat de 112-dag in België in het teken van de “112 kidscampagne”. In deze campagne legt Binnenlandse Zaken aan kinderen van 6 tot 12 jaar uit hoe ze naar het noodnummer 112 moeten bellen. Kinepolis zal de 112 kidsfilm vanaf 8 februari gedurende een week voorafgaand aan alle familiefilms spelen. Tijdens de Europese 112-dag probeert de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken elk jaar om in samenwerking met de European Emergency Number Association (EENA) het Europees noodnummer 112 meer bekendheid te geven. “Eén één twee” in Kinepolis...
Civiele Bescherming
Naar aanleiding van het onweer aan de Noordzee, worden verschillende kustgemeenten bedreigd door overstromingen. De gouverneur van West-Vlaanderen heeft de Civiele Bescherming opgeroepen in versterking van de West-Vlaamse brandweerzones om een grote hoeveelheid zandzakken te produceren en om dijkverstevigingen te maken. De Civiele Bescherming heeft 12.000 zandzakken voorzien in de provincie West-Vlaanderen, voornamelijk voor Nieuwpoort en Oostende die het meeste risico lopen. Gisteren en vannacht hebben zij zandzakken geproduceerd om een zo groot mogelijke stock aan te leggen. De operationele...
Civiele Bescherming
Vrijdag 23 september 2016 om 8 uur vertrekken 27 agenten van de Civiele Bescherming in konvooi naar Noorwegen. Ze nemen deel aan een grootschalige internationale oefening die door Noorwegen georganiseerd wordt onder de koepel van de Europese Unie en de Verenigde Naties. Van 24 tot 29 september zullen zij hun reddingsmiddelen inzetten. Er zijn meer dan 70 landen, 300 experten en 30 internationale organisaties betrokken. Sørland, een voor het scenario verzonnen land, wordt getroffen door zware overstromingen en vraagt aan de Europese Unie bijstand van de Lidstaten om hieraan het hoofd te bieden...
Noodcentrale 112
Brandweer
De hulpverleningszones zoeken 608 vrijwillige brandweerlieden en de noodoproepcentrales 112 en 101 rekruteren calltakers in Brussel en in Luik. De feestelijkheden op 21 juli zijn een unieke gelegenheid om deze professionals van de hulpdiensten te ontmoeten en hen rechtstreeks vragen te stellen over hun beroep. In het « Veiligheidsdorp » van Binnenlandse Zaken op de Zavel kunnen personen die op zoek zijn naar een job ten dienste van andere mensen terecht in de tenten ‘112’ en ‘brandweer’. De noodoproepcentrales rekruteren calltakers in Brussel en in Luik Tot 16 augustus 2016 kunnen...

Paginas

Abonneren op Persberichten