Bericht van 26 januari 2016 inzake de inwerkingtreding van bepaalde artikelen uit de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en van het koninklijk besluit van 4 augustus 2014 tot bepaling van de modaliteiten van de uitvoering door de ...

Brandweer
Zonevorming

Bericht van 26 januari 2016 inzake de inwerkingtreding van bepaalde artikelen uit de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en van het koninklijk besluit van 4 augustus 2014 tot bepaling van de modaliteiten van de uitvoering door de provincie van opdrachten ten gunste van de hulpverleningszone, voor de prezones die na 1 januari 2015 over gingen naar een hulpverleningszone.

09.02.2016
Avis
1 pagina