Koninklijk besluit van 2 december 2003 betreffende het vakantiegeld voor de leden van de openbare brandweerdiensten.

Brandweer
Oud geldelijk statuut

Opgeheven bij Koninklijk besluit van 19 april 2014, art. 47, §1, 7° (B.S. 01.10.2014)

Koninklijk besluit
1 pagina