Ministeriële omzendbrief van 4 maart 2008 inzake de bevoegdheid van de brandweer tot het regelen van het wegverkeer bij een interventie op de openbare weg.

Brandweer
Opdrachten
Ministeriële omzendbrief
3 pagina's