Koninklijk besluit van 26 januari 2018 houdende vaststelling van de kenmerken van de interventiekledij gebruikt door de hulpverleners actief binnen de dringende geneeskundige hulpverlening.

Fire brigade
Urgent medical help
Ambulance
Clothing

Geïntegreerde wijzigingen:

K.B. van 21.03.2019 - Pbl. 09.04.2019

09.04.2019
Koninklijk besluit
2 pagina's