Regelgeving

Titel Statusaflopend sorteren Datum publicatie Laatste codificatie Download Doelgroep Thema Type
Koninklijk besluit van 23 januari 1987 betreffende de toekenning van een bijzondere vergoeding in geval van opzettelijke gewelddaden tegen leden van de politie- en hulpdiensten en tegen derden die hulp verlenen aan een slachtoffer van een opzettelijke ... 20/02/1987 30/11/2001 Download Brandweer Personeel / dodelijke of ernstige ongevallen Koninklijk besluit
[ministerieel besluit van 25 juli 2005 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel dat de permanentie verzekert binnen de algemene directie van het crisiscentrum van de federale overheidsdienst binnenlandse ... 08/08/2005 24/11/2009 Download Noodcentrale 112, Brandweer 112-centra Ministerieel besluit
Ministeriële omzendbrief van 8 november 1985 betreffende het gebruik van brandweervoertuigen bij koud weder. 08/11/1985 Download Brandweer Materieel / veiligheid - onderhoud Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 11 juni 1992 betreffende het diensttenue voor het personeel van de brandweer. 11/06/1992 Download Brandweer Kledij Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 8 februari 1989 betreffende de toekenningsmodaliteiten van een bijzondere en een afzonderlijke vergoeding in geval van opzettelijke gewelddaden tegen leden van de politie- en hulpdiensten. 08/02/1989 06/04/2005 Download Brandweer Personeel / dodelijke of ernstige ongevallen Ministeriële omzendbrief
Ministerieel besluit van 26 mei 1998 betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel. 10/07/1998 03/12/2010 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulp Ministerieel besluit
Ministeriële omzendbrief van 6 december 2000 betreffende brandweermaterieel- elektrisch interventiematerieel- omzendbrief van 14 juni 1982. 06/12/2000 Download Brandweer Materieel / veiligheid - onderhoud Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 26 april 2004 aangaande brandweerlieden die het slachtoffer werden van een dodelijke of ernstig ongeval. 26/04/2004 Download Brandweer Personeel / dodelijke of ernstige ongevallen Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot detachering of terbeschikkingstelling naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel. 21/10/2011 29/08/2012 Download Noodcentrale 112 Personeel Koninklijk besluit
Wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de [arbeidstijd in de openbare sector]. 05/01/2001 19/04/2014 Download Brandweer Personeel / aanwervingsvoorwaarden Wet
Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones. 12/12/2014 Download Brandweer Financieel aspect / boekhouding van de zones Koninklijk besluit
Erkenningen van de opleidingscentra. 06/07/1999 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulp Tabel
Ministeriële omzendbrief van 8 april 2008 betreffende de standaardisering van de containersledes die bestemd zijn voor de openbare brandweer en de civiele bescherming. 11/06/2008 Download Civiele Bescherming, Brandweer Materieel / veiligheid - onderhoud Ministeriële omzendbrief
Omzendbrief van 2 september 1996 met betrekking tot de uitoefening van het opvorderingsrecht overeenkomstig artikel 5 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming. 12/10/1996 Download Brandweer Algemene organisatie Omzendbrief
Koninklijk besluit van 30 januari 1975 tot vaststelling van de type-koppelingen gebruikt inzake brandvoorkoming en -bestrijding. 09/04/1975 Download Brandweer Materieel / minimum materieel Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 11 oktober 2018 betreffende de toekenning van een specifieke dotatie aan de hulpverleningszone Hainaut-Centre, gelijkgesteld aan de loonkosten van de brandweerlieden van de hulpverleningszone Hainaut-Centre...
Ministerieel besluit van 6 april 2005 betreffende de toekenning van een bijzondere en een afzonderlijke vergoeding in geval van opzettelijke gewelddaden tegen leden van de politie- en hulpdiensten. 15/04/2005 Download Brandweer Personeel / dodelijke of ernstige ongevallen Ministerieel besluit
Ministeriële omzendbrief van 28 mei 2004 over de woonplaatsverplichting voor brandweerlieden. 28/05/2004 Download Brandweer Personeel / aanwervingsvoorwaarden Ministeriële omzendbrief
ARBEIDSREGLEMENT FOD BINNENLANDSE ZAKEN - maart 2014 – deel arbeidstijd voor de noodoproep-centrales. 01/03/2014 Download Noodcentrale 112, Brandweer 112-centra Reglement
Ministeriële omzendbrief van 9 mei 1975 betreffende de standaardisering van de brandweerkoppelingen. 09/05/1975 Download Brandweer Materieel / minimum materieel Ministeriële omzendbrief
Wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen. Uittreksel 31/12/2009 Download Brandweer Personeel / aanwervingsvoorwaarden Wet
Ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van de Brusselse Hoofdstedelijke dienst voor brandweer en dringende medische hulp. 05/10/1990 04/03/1999 Download Brandweer Algemene bepalingen Ordonnantie
Koninklijk besluit van 4 december 2006 betreffende de toekenning van een bijzondere en bijkomende vergoeding in geval van fysieke schade geleden door leden van de politie- en hulpdiensten, door sommige leden van de staatsveiligheid, door sommige leden ... 20/12/2006 Download Brandweer Personeel / dodelijke of ernstige ongevallen Koninklijk besluit
Ministerieel besluit van 2 april 1980 houdende vaststelling van het uitgaanstenue van de leden van de gemeentelijke brandweerdiensten en van de brandweerdiensten van de agglomeraties en de federaties van gemeenten. 15/05/1980 28/11/1984 Download Brandweer Kledij Ministerieel besluit
Wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen. Uittreksel. 06/08/1985 15/05/2007 Download Brandweer Personeel / dodelijke of ernstige ongevallen Wet

Paginas