Risico's

Soms is vuur niet jouw grootste risico

 

HygiëneIn België zetten 10.900 vrijwillige brandweerlieden en 6.400 beroepsbrandweerlieden zich dag en nacht in om mensen te helpen. Ze komen tussen bij brand, verkeersongevallen, overstromingen, instortingen en andere incidenten. De brandweerlieden worden tijdens deze interventies echter zelf ook blootgesteld aan een aantal beroepsrisico’s.

De FOD Binnenlandse Zaken lanceert daarom een campagne voor de brandweerlieden. Deze campagne werd ontwikkeld in samenwerking met Netwerk Brandweer, Rezonwal, Brandweer Brussel en de representatieve vakorganisaties.

 

Een eerste luik gaat over de hygiëneregels die tijdens een interventie gevolgd moeten worden om bepaalde gezondheidsrisico’s te vermijden. Meer info over dit onderwerp vindt u hieronder.

Een tweede luik over hoe om te gaan met agressie zal gelanceerd worden op 1 oktober.

Het laatste luik gaat over het belang om fit te blijven en zal op 2 november opgestart worden.

De hulpverleningszones kunnen het campagnemateriaal gebruiken om brandweerlieden over deze risico’s in te lichten en hen te ondersteunen via procedures en een aantal nuttige tips. 

Hygiëne

Als brandweerman- of vrouw word je regelmatig geconfronteerd met rook, roet of andere stoffen die giftig kunnen zijn of een negatieve impact kunnen hebben op je gezondheid. Daarom zijn er procedures om kledij en materiaal  grondig te reinigen na elke interventie. Volg deze procedures altijd. Ze zijn er niet zomaar of enkel om alles net te houden, maar vooral om jou en je collega’s te beschermen.

De blootstellingsduur aan schadelijke stoffen ten gevolge van rook en roet vóór, tijdens en na een brandinterventie kan je beperken door een goede hygiëne en een doelgericht onderhoud en manipulatie van de interventiekledij en de uitrusting. Wanneer men tijdens brandinterventies geconfronteerd wordt met extra gevaren (asbest, nano-deeltjes, gevaarlijke stoffen, …) dan moet je deze richtlijn uitbreiden met maatregelen volgens het advies van een Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS).

Download de video over hygiëne

 

Bekijk hier ook de video van Zone de secours Vesdre - Hoëgne & Plateau (Zone Liège 4), die het gevaar op contaminatie tijdens, maar ook na een interventie, in beeld brengt:

Tijdens de opnames van deze film werd geen blusschuim, maar scheerschuim gebruikt.

Tip 1

Volg de procedures om je outfits en materiaal schoon te houden.

Tip 2

Zorg ervoor dat je geen schadelijke stoffen meeneemt naar de kazerne of naar huis.

Tip 3

Zorg voor elkaar en moedig collega’s aan om de procedures te volgen.

 

De standaard operatie procedure voor een goede hygiëne bij een interventie vind je hier

Voor specifieke gevaren zoals asbest of nano-deeltjes, gevaarlijke stoffen, moet deze richtlijn uitgebreid worden met het advies van de Adviseur Gevaarlijke Stoffen.

 

Ook in de opleiding voor de brandweerlieden wordt aandacht besteed aan de gevaren van rook:

Zo wordt in de Module 2 Individuele Bescherming van de brevetopleiding B01 stilgestaan bij de samenstelling van rook, en de invloed die rook onder meer heeft op de ademhaling. De module belicht ook bepaalde eigenschappen van rook waarmee je tijdens elke interventie rekening moet houden.

In tegenstelling tot wat je soms hoort of leest is rook altijd giftig! Rook kan bovendien neerslaan of condenseren op je kledij en je huid. Hierdoor kunnen giftige stoffen aan het lichaam worden afgegeven. Een goede hygiëne kan de opname via de huid voorkomen.

Je kan je kennis over rook en de gevaren ervan opfrissen via volgende link

In de brevetopleiding M01, meer bepaald in Module 3 Brandbestrijding 2, wordt een volledig hoofdstuk gewijd aan hygiëne op de interventieplaats. Er worden meerdere studies vermeld met betrekking tot de gezondheid van de brandweerlieden, maar je vindt er ook concrete maatregelen in het kader van hygiëne – niet alleen op de plaats van de interventie, maar ook wat te doen bij het vrijgeven van de interventieplaats. Er wordt ook aandacht besteed aan de hygiëne in de brandweerpost, na de terugkomst van een interventie. Ten slotte wordt ook het protocol gedeeld, dat door zone 2 van Luik (IILE) ter beschikking werd gesteld.

Raadpleeg het hoofdstuk gewijd aan hygiëne op de interventieplaats hier

 

Meer nuttige links vind je hier:

 

Campagnemateriaal:

 

 

Affiche A4 - PDF 318 Kb

poster A3

 

 

Poster A3 - PDF 369 Kb

 

 

Totem (100mm/400mm/1800mm) - PDF 551 Kb

 

 

Kleerhanger - PDF 105 Kb

 

 

poster A3

 

 

Banner - PNG 128 Kb