Specialiteiten

De specialiteiten van de Civiele Bescherming zijn onderverdeeld in vier groepen die we “clusters” noemen:

  • CBRN = Chemical, Biological, Radiological and Nuclear
  • SAR = Search And Rescue
  • HTD = Heavy Technical Deployment
  • ICM = Incident & Crisis Management

Elke cluster heeft procedures, materiaal en gespecialiseerd personeel en staat onder leiding van een cluster manager.

Dankzij deze organisatie bieden de twee eenheden een gelijkaardige dienstverleningskwaliteit voor het hele grondgebied om missies uit te voeren waarvoor een specifieke expertise vereist is.

De interventies gebeuren altijd onder leiding van een interventie-officier, die indien nodig beroep kan doen op gespecialiseerde middelen van de clusters. Op die manier kunnen er middelen van verschillende clusters geactiveerd worden voor één interventie.

Cluster CBRN

CBRN staat voor “Chemical, Biological, Radiological and Nuclear”. Onder deze cluster vallen de middelen die kunnen interveniëren bij industriële ongevallen, verkeersongevallen of andere ongevallen met gevaarlijke chemische, biologische, radiologische of nucleaire stoffen.

Hiervoor beschikt de Civiele bescherming over gespecialiseerd materiaal zoals een meetvoertuig en een mobiel laboratorium. Een eerste analyse van monsters kan zo direct op het terrein worden uitgevoerd om snel de juiste operationele beslissingen te nemen.

Cluster SAR

SAR staat voor “Search And Rescue”. Hieronder vallen de middelen die kunnen worden ingezet voor het opsporen van mensen die vermist zijn of het bevrijden van personen die gekneld zijn of zich in moeilijkheden bevinden.

Hiervoor beschikt de Civiele Bescherming onder andere over duikers, reddingsboten, hondenbegeleiders en zware werktuigen voor het opsporen, lokaliseren en bevrijden van overlevenden onder het puin en zelfs materiaal voor het ondersteunen van speleohulp. 

Meer informatie over de hondenteams van de civiele bescherming vind je hier.

De USAR-teams (Urban Search and Rescue) gebruiken gespecialiseerd materieel om mensen onder het puin te lokaliseren en bevrijden, zoals telescopische camera’s die tussen het puin kunnen worden geschoven en geluidsapparatuur om geluiden onder het puin op te sporen. In het USAR-team zitten ook reddingshondteams die kunnen ingezet worden om het puin te doorzoeken.

Cluster HTD

Middelen van de cluster HTD of “Heavy Technical Deployment” kunnen worden ingezet bij zware overstromingen, zware bluswerken, bij elektriciteitspannes of ter ondersteuning van andere interventies.

Hiervoor beschikt de civiele bescherming onder andere over stroomgeneratoren, bluskanonnen en zware pompen om grote hoeveelheden water en modder op te pompen. De eenheden beschikken ook over voorraden schuimvormende middelen, materiaal om in te dammen, materiaal om water te transporteren over een lange afstand en materiaal om bosbranden te doven.

Cluster ICM

De cluster ICM staat voor “Incident & Crisis Management”. De middelen van deze cluster kunnen worden ingezet voor het verzekeren van de communicatie en informatie tussen de betrokken diensten en voor de coördinatie in geval van evenementen, incidenten en crisissen.

Hiervoor beschikt de Civiele Bescherming over een mobiele operatie-en coördinatiebasis, telecommunicatiemiddelen en over drones en robots om een situatie te observeren en metingen uit te voeren.